Informace o Praktické škole jednoleté

04.01.2017 13:49

Praktická škola jednoletá je určena pro dívky a chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou s upraveným vzdělávacím programem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola připravuje žáky ke zvládnutí jednoduchých činností praktického života. Absolvování výuky v Praktické škole jednoleté umožní žákům dozrát a zároveň si doplnit učivo s využitím individuálních vzdělávacích plánů a je ukončena závěrečnou zkouškou. Více informací naleznete zde:

MŠ speciální a Praktická škola jednoletá

Přihlášky budou zaslány nebo individuálně předány do 15.3.2017 na adresu školy.

Závěrečné zkoušky v Praktické škole jednoleté se  budou konat v červnu 2017

Den otevřených dveří 3.2.2017.

Zpět