Poděkování

25.10.2014 10:54

Rádi bychom touto cestou srdečně poděkovali vedení firmy Indet Safety Systems a.s., která nám finančním darem umožnila nové vybudování kuchyňských koutů do tříd žáků základní školy speciální. Díky modernizaci ve vybavení tříd přispějeme ke zkvalitnění vzdělávacího procesu – konktrétně výuky samostatnosti, soběstačnosti a sebeobsluhy u zdravotně postižených žáků. Dne 17.10.2014 se uskutečnilo oficiální předání kuchyňských koutů za přítomnosti Susumu Tokutace, prezidenta společnosti ISS. Firmě ISS přejeme hodně úspěchů a spokojených zákazníků.

Za žáky a pedagogy ZŠ speciální Mgr. Dagmar Šimková

Zpět