Šablony 2016

19.01.2017 10:51

Od ledna 2017 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu Šablony 2016 z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Aktivita Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem, je určena k podpoře žáků, kteří potřebují doučit a procvičit učivo, zejména z hlavních předmětů a cizího jazyka. K podpoře vzdělávání mohou být také zařazeni žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a žáci, kteří potřebují upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování. Kroužek je zřízen pro každou třídu a bude realizován jedenkrát za týden. Současně je od ledna 2017 zahájena aktivita Čtenářský klub pro žáky základní školy. Činnost má formu volnočasové aktivity a náplň je zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí, zejména z oblasti čtenářských dovedností. Zahájením těchto vzdělávacích programů, je dána všem žákům základní školy praktické příležitost ke zlepšení svých školních výsledků.

Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka školy

Ve Vsetíně dne 19.01.2017Šablony 2016Od ledna 2017 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu Šablony 2016
 
z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 
Aktivita Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem, je určena
 
k podpoře žáků, kteří potřebují doučit a procvičit učivo, zejména z hlavních předmětů a cizího
 
jazyka. K podpoře vzdělávání mohou být také zařazeni žáci ze sociálně znevýhodněného a
 
kulturně odlišného prostředí a žáci, kteří potřebují upevnit zvyk provádět samostatnou
 
odpolední přípravu na vyučování. Kroužek je zřízen pro každou třídu a bude realizován
 
jedenkrát za týden.
 
Současně je od ledna 2017 zahájena aktivita Čtenářský klub pro žáky základní školy.
 
Činnost má formu volnočasové aktivity a náplň je zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí,
 
zejména z oblasti čtenářských dovedností.
 
Zahájením těchto vzdělávacích programů, je dána všem žákům základní školy praktické
 
příležitost ke zlepšení svých školních výsledků.
Zpět