Škola na Turkmenské oslavila padesátileté výročí od založení

21.06.2016 10:17

V letošním roce si naše škola připomíná padesátileté výročí od svého založení celou řadou akcí. Vydala svůj kalendář, uspořádala dvě velké výstavy výtvarných a rukodělných prací, učitelé s žáky speciální školy nacvičili úspěšnou divadelní hru Louskáček a na závěr školního roku a k připomenutí kulatého výročí připravili učitelé se svými žáky slavnostní akademii.

Hosté v zaplněném sále kina Vatra byli zhlédnutím krátkého videa pozváni k virtuální návštěvě školy a poté se na pódiu vystřídala vystoupení žáků jednotlivých tříd od těch nejstarších až po ty nejmenší. Vydařené pěvecké, taneční, hudební i sportovní výkony žáků oceňovali hosté zaslouženým potleskem. Závěrem programu hudební skupina Slunečnice svými tanečními rytmy roztančila celý sál.

Poblahopřát škole do dalších let přišli zástupci ZK a ČŠI, ale také poslanec PČR Petr Kořenek a za Město Vsetín paní místostarostka Simona Hlaváčová.

Poděkování za přípravu a realizaci patří všem žákům a pedagogům školy a také sponzorům, kteří nám na zdárný průběh oslavy přispěli.

Mgr. Dagmar Šimková

Zpět