Zápis žáků do 1. třídy a zápis do přípravného ročníku.

12.01.2015 13:14

Podle ustanovení § 46 odst.1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/ 2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění se koná ve dnech 11.2.2015 a 12.2. 2015 od 8.00 hod. do 14.00 hod. na Zš a Mš Vsetín, Turkmenská zápis žáků do 1. třídy a zápis do přípravného ročníku. Při zápisu dítěte do školy je nutné doložit rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání.

Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka školy

Zpět