Zápis žáků do 1. třídy a zápis do přípravného ročníku.

08.01.2016 12:38

Podle ustanovení § 46 odst.1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/ 2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění se koná ve dnech 9.2.2015 a 10.2.2015 od 8.00 hod. do 14.30 hod. na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín zápis žáků do 1. třídy a zápis do přípravného ročníku.

 

Při zápisu dítěte do školy je nutné doložit rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání.

Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka školy

Zpět