Zápis žáků do 1. třídy

19.03.2019 10:29

Podle ustanovení § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/ 2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění se koná ve dnech 3.4.2019 a 4.4.2019 od 8.00 hod. do 14.30 hod. na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín zápis žáků do 1. třídy.

 

Při zápisu dítěte do školy je nutné doložit rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání.

 

Zpět