Praktická škola jednoletá

 

Praktická škola jednoletá

Je vzdělávací obor středního stupně vzdělání a je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v odborných pracovnách v naší škole (cvičná kuchyň, keramická dílna, dílny a jiné), pod dohledem odpovědných pedagogických pracovníků. Škola je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.
 

PŠJ výběr 2015-18

/album/psj-vyber-2015-18/a5-jpg3/ /album/psj-vyber-2015-18/a20170120-083550-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/a20170925-111829-11-min-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/a20171004-094842-min-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/a20171218-112853-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/a20180117-094501-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/img-20161021-114119-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/img-20161215-093858-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/img-20161216-082054-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/img-20161216-085811-jpg/