Praktická škola jednoletá

 

Praktická škola jednoletá

Je vzdělávací obor středního stupně vzdělání a je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v odborných pracovnách v naší škole (cvičná kuchyň, keramická dílna, dílny a jiné), pod dohledem odpovědných pedagogických pracovníků. Škola je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.
 

PŠJ výběr 2015-18

/album/psj-vyber-2015-18/obraz0973-jpg1/ /album/psj-vyber-2015-18/odw-0348-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/odw-0369-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/odw-0445-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/odw-0451-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/odw-6346-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/odw-6594-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/odw-8833-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/odw-9527-jpg/ /album/psj-vyber-2015-18/p1030622-jpg1/