25. 1. Třídní schůzky

25. 1. Třídní schůzky

Ve 13.45 v ZŠ praktická i V ZŠ speciální.