26. 6. Vysvědčení

26. 6. Vysvědčení

Vydávání vysvědčení - 1. vyučovací hodina. Školní družina v ZŠ praktické se ruší. Družina a klub v ZŠ speciální v provozu.