0. ročník a 1. třída – beseda s Městskou policií

0. ročník a 1. třída – beseda s Městskou policií

Dne 20. února se děti 0. ročníku a 1. třídy ZŠ praktické zúčastnily besedy s městskou policií ve Vsetíně. Zajímavou formou – ukázkami na interaktivní tabuli byli žáci seznámeni s tím, jak se zachovat v různých nepříjemných životních situacích – na silnici, při požáru, povodních, při setkání s nebezpečnými zvířaty atd.

Příslušníci dětem ukázali své donucovací prostředky – pouta, obušek, zbraň – které si mohli všichni osahat a vyzkoušet. Povídání se zástupci městské policie bylo poutavé, poučné a všichni se těšíme na další setkání, které se uskuteční ještě v tomto školním roce.

Bc. Jana Plevová, třídní učitelka 0. ročníku