0. ročník - Beseda s policií

0. ročník - Beseda s policií

Dne 20. března se uskutečnila pro děti 0. - 2. ročníku ZŠ praktické beseda s policií ČR, která proběhla ve školní knihovně. Poručík Mgr. Javorková seznámila děti s příběhem, který se týkal dětské krádeže. Vysvětlila dětem, jak se mají správně chovat v obchodě, ve škole i jinde a preventivně zdůraznila předcházení tohoto negativního chování. Dále byly děti seznámeny s bezpečností na silnici. Povídání bylo doplněno promítáním různých situací na interaktivní tabuli. Beseda se dětem velmi líbila, probíhala v radostné atmosféře, děti měly spoustu dotazů. Závěrem besedy každé dítě obdrželo reflexní pásek s jarní tématikou, který si přilepilo na batůžek.

Jana Plevová, třídní učitelka 0. ročníku