0. ročník – Jarní a velikonoční tvoření – udržitelnost projektu CNMPV

0. ročník – Jarní a velikonoční tvoření – udržitelnost projektu CNMPV

Žáci 0. ročníku se při svých aktivitách od 7. do 11. dubna zapojili v rámci udržitelnosti projektu CNMPV do projektového vyučování pod názvem „ Jarní a velikonoční tvoření“. Nejdříve jsme na vycházkách pozorovali změny počasí, přírody, život na řece, co se děje v trávě… Výsledkem těchto pozorování bylo tvoření dětí z jarních a velikonočních motivů – sluníčka, broučky, kytky, duhy, slepičky. Z těchto výtvorů třídní učitelka Jana Plevová a asistent Tomáš Kandrač vyrobili paraván jarní a velikonoční louky. Zároveň s dětmi nacvičili pásmo básní a písní s touto tématikou. S pásmem pak vystoupili na vernisáži školní výstavy Šikovné ručičky dětí naší školičky. Velikonoční tvoření děti velmi zaujalo (setí semínek, malování vajíček, výroba slepiček, zajíčků atd.). Všechny výrobky tvořily s radostí a pečlivostí. Vyzdobili jsme jimi naši třídu. Před velikonocemi si děti podle vlastního přání některá dílka odnesly domů a budou s nimi prožívat velikonoční atmosféru i ve svých rodinách.

Bc. Jana Plevová, třídní učitelka 0. ročníku