0. Ročník - Kamarád, to je ten, koho mám rád

0. Ročník - Kamarád, to je ten, koho mám rád

V tomto školním roce se sešli v 0. ročníku noví kamarádi, kteří se velmi rychle adaptovali na prostředí školy. Ve třídě si společně hrajeme, kreslíme a tvoříme, zpíváme a povídáme. Zároveň si osvojujeme pravidla třídy, kde jsme všichni kamarádi a proto se máme rádi a podle toho se také chováme - vzájemně si pomáháme, radíme se a zbytečně nikoho nezlobíme. Krásné podzimní dny využíváme k pobytu a k vycházkám do okolí školy, navštěvujeme děstké hřiště, pozorujeme podzimní změny, sbíráme přírodniny, které využíváme při výuce a k výzdobě třídy.

BC. Jana Plevová, třídní učitelka 0. ročníku