0. ročník - Kdo všechno přišel do školy.

0. ročník - Kdo všechno přišel do školy.

V tomto školním roce pracujeme podle ŠVP "Cesta k praktickému životu". Společně se učíme, hrajeme, kreslíme, tvoříme, zpíváme, osvojujeme si základní hygienická a společenská pravidla a spoustu dalších činností a dovedností. Ve škole jsme všichni kamarádi, kteří se tu mají rádi, vzájemně si pomáháme a rádi do školy chodíme.

Bc. Jana Plevová, třídní učitelka 0. ročníku