0. Ročník – podzimní tvoření

0. Ročník – podzimní tvoření

V tomto školním roce se kamarádi z 0. ročníku museli nejdříve adaptovat na školní prostředí, učili se vytvářet kamarádské vztahy při hrách a vzájemnému respektu mezi sebou. V podzimním období jsme díky krásnému počasí denně pozorovali na vycházkách co se děje v přírodě na podzim – jak se mění příroda, stromy, keře, plody podzimu, barvení listí, dozrávání ovoce, život na řece. Svoje poznatky jsme si rozšiřovali ve škole rozhovory, pozorováním obrázků s podzimní tématikou, poslechem pohádek a povídek, nácvikem básní a písní s touto tématikou. Vyráběli jsme housenky, postavičky, zvířátka z přírodnin. Z ovoce a zeleniny tvořili razítka, špízy, ochutnávky. Také barevné listí bylo naší oblíbenou pomůckou a hračkou. Za větrného počasí děti rády chodily pouštět dráčky, které si samy vyrobily. V radostné náladě probíhala i vycházka s brannou tématikou, kde byly děti za splněné úkoly odměněny diplomy a medailemi. Krásné podzimní období končí a nastává čas zimních tradic a radovánek, na které se všechny děti těší.

Bc. Jana Plevová, třídní učitelka 0. ročníku