0. ročník – udržitelnost projektu CNMPV – 1. pololetí 2016/17

0. ročník – udržitelnost projektu CNMPV – 1. pololetí 2016/17

V tomto školním roce pokračuje udržitelnost projektu CNMPV. Ve třídě se děti postupně adaptovaly na prostředí školy, seznámily se s režimem třídy a školy. Společně si hrajeme, kreslíme, tvoříme, učíme se a posilujeme kamarádské vztahy. Aktivity podzimních měsíců probíhaly většinou v podzimní přírodě. Děti pozorovaly změny v přírodě, sbíraly přírodniny, tvořily a pracovaly s nimi, učily se podzimní básně a písně. V současné době se naše činnosti zaměřují na zimu a lidové tradice. Třídu navštívil Mikuláš s čertem a hodným dětem nadělil balíček s pamlsky. Čekání na Ježíška si zkracujeme pečením a zdobením perníčků, zdobením vánočního stromečku vlastními výrobky, připravujeme pásmo na vánoční besídku, atd. Všichni se už moc těšíme na vánoce.

Jana Plevová, třídní učitelka 0. ročníku