0. ročník - Udržitelnost projektu CNMPV

0. ročník - Udržitelnost projektu CNMPV

I ve druhé polovině školního roku probíhala v 0. ročníku udržitelnost projektu CNMPV. Činnosti byly zaměřeny na mentoring a práva dětí. Aktivity probíhaly v průběhu celého pololetí a byly velmi různorodé. V zimním období jsme naplánovali karneval a téma "Já Koblížek, Koblížek". Dále následoval jarní blok "Přišlo Jaro jaro do vsi" spojený s velikonočními tradicemi "Hody, hody doprovody". Také jsme připravili Romský den plný tance, písní a čtení z romské učebnice "So imar džanav". Závěrem jsme si uvařili halušky. Velmi zajímavá a poučná byla druhá část besedy s policií zaměřená na dopravní výchovu a bezpečnost na silnici. V oblasti prevence a upevňování hygienických návyků proběhla beseda k projektu "Hygiena rukou". Posledním tématem udržitelnosti byl Den matek spojený s výzdobou třídy, výrobou dárečků a vystoupením pro maminky. Dětem se tyto aktivity velmi líbily a s nadšením a radostí plnily zadané úkoly.

Bc. Jana Plevová, třídní učitelka 0. ročníku