2. duben 2019 Světový den porozumění autismu

2. duben 2019  Světový den porozumění autismu

Na podporu osvětové kampaně zaměřené na zvýšení povědomí veřejnosti o problematice autismu, pedagogové speciální školy při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín zorganizovali 1. ročník balónkového pochodu „ Na modré vlně„.

Nepřehlédnutelná záplava modrých balónků, usměvavé tváře dětí, rodičů a pedagogů naší školy dnes navodili krásnou atmosféru v centru Vsetína. Na závěr pochodu jsme za účasti místostarostky Vsetína paní Simony Hlaváčové balónky symbolicky vypustili k nádherně blankytnému nebi.

Děkujeme všem, kterým není problematika autismu lhostejná a podpořili naši akci. Velké poděkování patří opět panu Pavlu Jehlářovi, jednateli firmy Linde plyny s.r.o., který sponzorsky daroval helium k naplnění balónků.

za kolektiv pedagogů speciální školy, Mgr. Martina Chovancová