20. 12. Systém třídních učitelů

20. 12. Systém třídních učitelů

Výuka v ZŠ praktické probíhá do 10.45, pak žáci odcházejí na oběd.

Výuka v ZŠ speciální probíhá do 11.00 pak žáci odcházejí na oběd. 

Školní družiny a Školní klub nebudou v provozu.