21. 12. Systém Třídních učitelů

21. 12. Systém Třídních učitelů

Výuka bude probíhat do 10:30, pak oběd. Provoz školních družin a školního klubu se ruší.