24. 1. Třídní schůzky

24. 1. Třídní schůzky

Třídní schůzky na ZŠ speciální a v ZŠ praktická se konají v 13.45.