30.9. Projektový den „ Šablony“ - „ Jak se žilo našim babičkám“

30.9. Projektový den „ Šablony“  - „ Jak se žilo našim babičkám“

účast třída 2S, zodp. paní učitelka Šuláková.