5. květen 2017 – SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU

5. květen 2017 – SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU

Světový den hygieny rukou si připomínáme každý rok 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Zachraň život – umývej si ruce“, která upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Podle Světové zdravotnické organizace se až 80 % infekcí šíří špinavýma rukama. Může se jednat o hepatitidu typu A, salmonelózu, o různá průjmová a respirační onemocnění, jejichž původci se nacházejí a množí na běžně používaných předmětech. Mezi ně patří například madla nákupních košíků, držadla v hromadných dopravních prostředcích, kliky u dveří, mince, bankovky a platební karty, tlačítka zvonků a výtahů, mobilní telefony, počítačové klávesnice a myši, vodovodní baterie, zvířata a další. Zkrátka jsou všude kolem nás a tak mýdlo a voda doslova chrání naše zdraví. Akce, které se konají v rámci této kampaně, připomínají jak důležité je mít osvojenou správnou techniku mytí rukou. Ta se týká nejen zdravotníků, ale nás všech. V souvislostí s touto kampaní byla vyhlášená výtvarná soutěž pro děti mateřských škol a výtvarné a literární soutěže pro školáky „Mytí rukou – proč, kdy jak.“

V letošním školním roce se zapojila i naše škola do této kampaně u příležitosti Světového dne hygieny rukou a také soutěže v rámci preventivního programu. Cílem bylo naučit děti správné hygienické dovednosti a návyky. K této příležitosti proběhla na naší škole beseda s paní Janou Doležalovou s KHS ze Vsetína, které se zúčastnili žáci 1. - 3. třídy a 0. ročníku. Děti si připomněly, kdy si mají mýt ruce, jak mají správně postupovat při mytí rukou, že nemají zapomínat i na hřbet ruky a také na mezi prstíky, protože každý prstík chce být vzorně čistý. Beseda se dětem velice líbila. Naučily se, jak si mají mýt správně ruce, kdy si je mají mýt a jaké mýdla se používají. Nakonec besedy se děti pochlubily  obrázky, které jsme zaslali do soutěže k danému tématu „Mytí rukou – proč, kdy jak“. Paní Doležalové se obrázky velice líbily a děti za jejich píli a nápaditost obdarovala dárečky.

Mgr. Hana Nováková