Akademie speciálních a praktických základních škol

Akademie speciálních a praktických základních škol

V pondělí 5.5. nás - žáky i pedagogy, praktické i speciální školy přivítalo tradičně pohostinné Slovácko. ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí slaví letos 65. výročí svého založení a při této příležitosti uspořádala již XV. ročník Akademie speciálních a praktických základních škol. Slovácké divadlo hostilo vystoupení základních škol z Buchlovic, Otrokovic, Uherského Brodu i pořádající školy z Uherského Hradiště. Předvedly se i děti z Dětského domova v Uherském Ostrohu. Žáci navštěvující dramatický kroužek na naší škole přispěli divadlem Budulínek, taneční kroužek Barikane Čhavore zase originální choreografií. Skvělé dopoledne plné divadla, zpěvu a tance zakončil svými písněmi slovácký Elvis. Poděkování patří všem organizátorům Akademie. Doprava na celou akci byla hrazena z projektu EU OPVK" Krok správným směrem" - KA Umění a kultura.

Aleš Čapák