Astronom v každém z nás

Astronom v každém z nás

Dne 24. 11. 2015 absolvovali žáci 6. – 9. ročníku ZŠ praktické exkurzi s environmentální tematikou do Planetária Brno. Exkurze se zúčastnilo 20 žáků, kteří ve velkém sále planetária zhlédli výukový program Astronom v každém z nás. Nejprve proběhla komentovaná procházka noční oblohou s popisem nejnápadnějších hvězd a souhvězdí.Poté jsme prozkoumali moderní pozorovatelny uprostřed vyprahlé chilské pouště, rozebrali jsme do posledního šroubku obří vesmírný dalekohled, odhalili tajemství elektromagnetického spektra a proletěli jsme se rychlostí světla tím největším urychlovačem částic na světě.Výukový program doplnil učivo přírodopisu a zeměpisu na 2. stupni základních škol praktických, zejména oblast environmentální výchovy. V oblasti rozvoje klíčových kompetencí se zaměřil hlavně na kompetence k učení. Exkurze se žákům líbila a přinesla jim mnoho nových zážitků a poznatků.

Návštěva Brna byla zakončena prohlídkou nákupního centra Vaňkovka, kde si žáci mohli v krásně vánočně vyzdobeném centru odpočinout a občerstvit se. Exkurze se žákům líbila a přinesla jim mnoho nových zážitků a poznatků.Exkurze byla financována z podprogramu Zlínského kraje „podpora ekologických aktivit v kraji“ v roce 2015 v rámci projektu Dotyky přírody ve škole.

Mgr. Věra Kvasnicová