Balónkové poděkování

Balónkové poděkování

Děkujeme ing.Pavlu Jehlářovi, majiteli  firmy Plyny Jehlář s.r.o. technické plyny Linde ,Jasenická ul. Vsetín, za poskytnutí helia k nafouknutí balónků,které posloužily nejen k výzdobě naší školy u příležitosti oslav 50 tého výročí založení školy. Osobní poděkování patřilo od nás všech p.Juřicovi a Běhalové,kteří nám přijeli do školy balónky nafouknout. Velice si vážíme tak vstřícného a lidského přístupu.

za všechny kolegy ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín,  Mgr. Martina Chovancová