Balónkový klaun

Balónkový klaun

Dětský den oslavovaly děti na speciální škole ZŠ a MŠ Turkmenská již ve středu 29.5. netradičně – a to s klaunem, který nám hrál na kytaru, zpíval, ukazoval nám klaunské umění – žonglování, točení s talířem…. Nejzajímavější byla jeho vystoupení s balónky. Každému dítěti vyrobil na jeho přání buď zvířátko, meč nebo kytičku a děti ho na oplátku obdařily úsměvem s rozzářenýma očkama. Nejen pedagogům, které zapojil do svého programu, ale především dětem se to velmi líbilo. Touto cestou děkují všechny děti panu Tarabovi, za krásně prožitý „ Dětský den“ a těší se zase na příště.

Za speciální školu Mgr. Daniela Surá