Beseda AIDS stále hrozí – chraň se!

Beseda AIDS stále hrozí – chraň se!

V pátek 28. 3. 2014 proběhla na naší škole beseda s tematikou týkající se Výchovy ke zdraví s názvem AIDS stále hrozí – chraň se! Besedu vedla Mgr. Šárka Nováková z Národní sítě podpory zdraví a byla určena žákům 8. a 9. ročníku. V úvodu si žáci zopakovali základní informace – rozdíl mezi virem HIV a nemocí AIDS, způsoby přenosu, možnosti léčby. Poté následovala interaktivní hra, ve které žáci hodnotili nebezpečí přenosu viru HIV u jednotlivých situací. Stupeň nebezpečí označovali různobarevnými kartičkami podle míry rizika (zelené, žluté, červené) a společně pak zkontrolovali správnost odpovědí. V další části besedy hovořili o pohlavních nemocech přenosných pohlavním stykem a způsobu ochrany proti nim. Besedovali také o tom, jak se chránit před otěhotněním, seznámili se prakticky s některými antikoncepčními pomůckami a hodnotili, zda chrání před otěhotněním nebo také před HIV/AIDS. V poslední části besedy proběhla další interaktivní hra, kdy za pomoci házení kostkou odpovídal každý na otázky týkající se sexu, pohlavního styku, vztahů, pohlavních nemocí apod. Beseda byla velmi zajímavá, určitě bychom rádi ještě probrali další témata k Výchově ke zdraví. Akce byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a zdraví.

Mgr. Věra Kvasnicová