Beseda k Výchově ke zdraví – Legální drogy – alkohol a nikotin

Beseda k Výchově ke zdraví – Legální drogy – alkohol a nikotin

V pátek 25. 4. 2014 proběhla na naší škole další beseda s tematikou týkající se Výchovy ke zdraví s názvem Legální drogy – alkohol a nikotin. Besedu vedla opět Mgr. Šárka Nováková z Národní sítě podpory zdraví a byla určena žákům 8. a 9. ročníku. Nejdříve si žáci ujasnili, co jsou to legální drogy, poté si při společné práci na dotazníku zopakovali, co to vůbec droga je, co je závislost, a pokusili se odhadnout, jaké je procentuální zastoupení lidí, kteří pijí nebo kouří. Seznámili se s fakty o kuřáctví a zamyslili se nad tím, co nám cigareta a alkohol dávají a co berou. Na závěr besedy se žáci dozvěděli, jak pomoci kamarádovi při otravě alkoholem a prakticky si první pomoc vyzkoušeli. Beseda doplňuje učivo Výchovy ke zdraví v 8. a 9. ročníku. Byla organizována v rámci projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a zdraví.

Mgr. Věra Kvasnicová