Beseda k Výchově ke zdraví – Poruchy příjmu potravy

Beseda k Výchově ke zdraví – Poruchy příjmu potravy

Ve středu 26. 11. 2014 proběhla na naší škole beseda s tematikou týkající se Výchovy ke zdraví s názvem Poruchy příjmu potravy. Besedu vedla Mgr. Šárka Nováková z Národní sítě podpory zdraví a byla určena žákyním 6. – 9. ročníku. Dívky se nejdříve seznámily s pojmy mentální anorexie, mentální bulimie, s příčinami vzniku poruch příjmu potravy a prohlédly si ideály krásy v různých historických dobách. Poté vyznačovaly na obrázku postavy, co se jim na sobě líbí, a naopak, s čím na své postavě nejsou spokojeny. Dozvěděly se také, jaká je prevence poruch příjmů potravy a podle čeho poznáme, že někdo trpí touto poruchou. Na závěr diskutovaly o vhodné stravě jako prevenci poruch příjmu potravy. Beseda byla velmi zajímavá, dívky se dozvěděly mnoho důležitých informací do svého budoucího života, doplnila učivo Výchovy ke zdraví v 8. a 9. ročníku. Byla organizována v rámci projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a zdraví.

Mgr. Věra Kvasnicová