Beseda o první pomoci

Beseda o první pomoci

Ve čtvrtek 9. 3. 2018 proběhla na naší škole beseda o první pomoci pod vedením paní Jany Sklářové, která je statutárním zástupcem Českého červeného kříže ve Vsetíně. Besedy se zúčastnili žáci 6. – 9. třídy. Během besedy se žáci nejprve naučili polohování raněného. Potom si sami na figuríně vyzkoušeli resuscitaci a připomněli si  základní poznatky a dovednosti potřebné k poskytnutí účelného dýchání a masáže srdce. Paní Sklářová nám také pověděla, jak se máme zachovat, pokud bychom měli poskytnout první pomoc v případě zlomenin, krvácení a popálenin. Společně jsme si ukázali různé obvazové techniky a pod odborným dohledem si je žáci navzájem na sobě vyzkoušeli. Tato beseda byla velmi přínosná, protože žáci získali nové a cenné informace, za které ji mnohokrát děkujeme.

Beseda  proběhla v rámci školního preventivního programu.

Mgr. Hana Nováková