Beseda první pomoci

Beseda první pomoci

24. 5. 2018 proběhla vzdělávací akce v rámci primární prevence zaměřená na první pomoc, kterou pro naši školu uspořádal Červený kříž. Této akce se zúčastnili žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ praktické. Zdravotnice nám poskytla důležité informace o první pomoci a názorně je i předvedla. Děti měly možnost praktickou část si také vyzkoušet a velmi aktivně se zapojily. Akce byla poučná a všem se líbila.

Mgr. Petra Ševčíková