Beseda s městským policistou

Beseda s městským policistou

Dne 15. 3. 2018 se žáci 6., 7. a 8. třídy zúčastnili besedy v rámci preventivního programu, kterou pro ně připravila Městská Policie Vsetín. Tématem bylo plnění občanských povinností a závazků, které z toho žákům plynou, také si žáci připomenuli Pravidla návštěvy Městského parku Panská zahrada, kde se často vyskytují problémy a v neposlední řadě si žáci pod vedením Policisty zopakovali pravidla při jízdě na kole a chůzi po chodnících, či chování na veřejných prostranstvích. Žáci na závěr diskutovali o této problematice, která je velmi aktuální.

Za besedu opět velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Za žáky i pedagogy Mgr. Radka Třetinová