Beseda s městským policistou

Beseda s městským policistou

Dne 27.3.2018 se žáci třídy S IV zúčastnili besedy v rámci preventivního programu, kterou pro ně připravila Městská policie Vsetín.  Především byla zdůrazněna povinnost nechat si vystavit občanský průkaz při dovršení 15ti let. Následně  byli žáci seznámeni s dalšími povinnostmi občana ČR.  Byla jim připomenuta pravidla chování na veřejnosti  i ve škole.  Na závěr proběhla i velmi živá diskuse.  Doufáme, že se taková důležitá beseda bude brzy opakovat.

Mgr. Ivana Kahánková