Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

14. 3. 2017 proběhla v 5. třídě beseda s preventistou a tiskovým mluvčím Územního odboru Vsetín por. Bc. Vladislavem Malcharczikem. Tématem besedy byly legální i nelegální drogy, kouření, alkohol a zdravý životní styl. Pan poručík žáky vhodným a názorným způsobem seznámil s tématem a ukázal mnoho příkladů, se kterými se ve své praxi setkal. Poté následovala živá diskuze, ve které žáci vyjádřili své názory především na kouření a pití alkoholu. Na závěr besedy byly rozdány malé dárky ve formě omalovánek znázorňujících vybavení Policie ČR.

Mgr. Hana Nováková