Beseda: „Zásady slušného chování

Beseda: „Zásady slušného chování

V úterý 19. 11. 2019 mezi žáky šestého ročníku zavítal tiskový mluvčí – preventista Policie ČR – KŘP Zlínského kraje, aby jim objasnil a podrobněji vysvětlil základní pojmy, které se týkaly tématu „Zásady slušného chování“.

Žáci měli odpovědět na otázku, co si myslí o pravidlech slušného chování, zda jsou důležitá anebo je to nesmysl. Všichni se shodli, že pravidla slušného chování jsou důležitá, i když je někdy nedodržují. Žáci měli na tabuli namalovaného človíčka a u něj základní pojmy, se kterými museli pracovat a vysvětlovat, co vlastně znamenají, jak a kdy je používají. Opět byli poučeni o tom, že zásady slušného chování by si měli odnést už z rodiny, ve které žijí, měly by být vedeni, jak se mají chovat ke kamarádům, učitelům a lidem kolem sebe. Žáci měli mnoho dotazů, na které dostali odpovědi, jež je mohou vést ke vhodnému chování mezi lidmi.

Děkujeme por. Bc. Vladislavu Malcharczikovi za skvělou besedu.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Mgr. Hana Nováková, školní metodik prevence