BESIP

BESIP

Policie ČR opět zavítala do naší školy s přednáškou o bezpečnosti silničního provozu a to pro žáky druhého ročníku. I když nějaké znalosti druháci už mají, policisté jim všechno zopakovali a pěkně si je prozkoušeli. Zejména co se týká jízdy na kole a také správného vybavení kola. Dopravní značky taky ještě všichni neuměli pojmenovat. Některá pravidla silničního provozu naše děti zlehčují a podceňují nebezpečí, kterému se tak mohou vystavit. Beseda s policií ČR je pro žáky naší školy vždy přínosem.

Mgr. Ludmila Spitzerová