Běží liška k Táboru...

Běží liška k Táboru...

… a další a další známé dětské písničky jsme si společně zazpívali při středeční muzikoterapii. Naší speciální školičkou se nesly zvuky bubínků,trianglů,ozvučených dřívek či vajíček,tamburín a jiných hudebních nástrojů. Písničky jsme doprovázeli maskami zvířátek,kostýmy známých pohádkových postaviček a různými rekvizitami. Protáhli jsme si i tělíčka u písniček…Měl jsem myšku tanečnici,Pásla ovečky ,Já jsem velký človíček , Zajíček v své jamce…. Už teď se všichni těšíme na předvánoční sváteční zpívánky.

Mgr. Martina Chovancová