Blankytná exkurze

Blankytná exkurze

Ve čtvrtek 6.6. se starší žáci ZŠ speciální vypravili vlakem do Valašského Meziříčí. Cílem jejich výpravy byla návštěva prádelny a čistírny - firmy Blankyt s. r. o.. Co jsme všechno viděli: velikánské průmyslové pračky, mandl, sušičky prádla, chemickou čistírnu i žehlírnu. Sami jsme si vyzkoušeli mandlování prádla i čištění kožešin. Exkurze obohatila hodiny výuky v oblasti Člověk a svět práce, v rámci udržitelnosti EVVO. Děkujeme paní. Marcele Barošové, ředitelce firmy za vstřícnost a také za dárečky, které si naši žáci z exkurze odvezli.

třída S2, speciální škola