Branné cvičení na hřebenech Javorníků

Branné cvičení na hřebenech Javorníků

V pátek 10. 10. 2014 proběhlo cvičení v přírodě spojené s poznáváním zajímavých míst v okolí Vsetína. Aktivity se zúčastnilo celkem 26 žáků 6. – 9. ročníku ZŠ praktické. Žáci se nejprve autobusem přemístili na jedno z nejvyšších míst v okolí Vsetína – na Kohútku. Odtud šli k dalšímu turistickému místu – k chatě Portáš. Cestou plnili branné úkoly jako např. poznávání lesních stromů a rostlin, určování světových stran v přírodě a vyhledávání turistických značek. Po občerstvení na Portáši splnili další úkoly jako určování světových stran podle buzoly, vyhledání trasy pochodu, orientace v okolí podle mapy, hod šiškou na cíl aj. Poté se žáci s pedagogickým doprovodem přesunuli k autobusu, který je dopravil zpět ke škole. Branné cvičení bylo úspěšné, všechny úkoly byly splněny a žáci poznali další zajímavé místo v blízkém okolí Vsetína. Doprava na akci byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda.

Mgr. Věra Kvasnicová