Březen – měsíc knihy

Březen – měsíc knihy

Mám velkou radost, že se mi po šesti letech spolupráce s neziskovou organizací „ Celé Česko čte dětem“ podařilo domluvit, že sbírku knih, kterou uspořádala organizace „Péče srdcem z.ú. z Ostravy, darují naší ZŠ a MŠ při nemocnici Vsetín. Obdrželi jsme překrásný dárek v podobě 86 dětských knih a 35  časopisů, které budou sloužit našim žákům. Jejich hlavním posláním bude odpoutat pozornost od nemoci a zahájit proces uzdravování. Velké poděkování patří paní Monice Škanderové – manažerce organizace „Celé Česko čte dětem“ a paní ředitelce Janě Vávrové z organizace „Péče srdcem z.ú.“ z Ostravy.

Mgr. Simona Dobiásová, učitelka