Budliky,budliky,my jsme čerti ze Střelné….

Budliky,budliky,my jsme čerti ze Střelné….

Jako každým rokem, tak i letos nás obdarovali manželé Šeří, majitelé pekárny Střelná ,voňavými pečenými čerty. Velké poděkování patří slečně Adélce Šeré za vstřícnost, rychlost a ochotu. Všem žákům naší speciální školy tak vykouzlili nejen úsměv na tváři a čertíky v očích, ale především obohatili mikulášskou nadílku. Děkujeme vedení pekárny Střelná za vstřícnost a lidský přístup a celému kolektivu pekárny přejeme v roce 2015 zdraví, štěstí , lásku a spokojené zákazníky.

za kolektiv pedagogů a žáků speciální školy Mgr. Martina Chovancová