„Být aspoň týden jako Robinson…“

„Být aspoň týden jako Robinson…“

Předposlední Muzikoterapie letošního školního roku se nesla v duchu vzdálených kontinentů, doby námořníka a trosečníka Robinsona z Yorku. Jako loutka nás provázel a vyprávěl svůj příběh… Zažili jsme bouři na moři, ale také relaxaci s mořským vánkem a subtropickým podnebím. S indiány jsme probudili v těle rytmus pomocí bubnů, včetně toho šamanského. Naučili jsme se indiánský pozdrav a přijati do ostrovního kmene jsme mohli být jen díky našim šikovným rukám, pod nimiž vznikly indiánské čelenky.

  Víme, čím se Robinson na ostrově živil, jak získané potraviny skladoval a jak lovil. Ochutnat jsme mohli některé z ovocných plodů, které na ostrově ochutnával sám Robinson. Každý příběh má i svůj konec, stejně jako ten náš. Tak někdy příště, milý Robinsone, na viděnou, ale také na slyšenou.

Mgr. Petra Merhautová