Čas adventní, čas jarmarků a prodejních trhů….

Čas adventní, čas jarmarků a prodejních trhů….

Opět po roce jsme okouzlili a potěšili spousty srdíčkových lidiček výrobky našich žáků ze speciální a praktické školy Turkmenská Vsetín. Tradičně jsme nabízeli krásné a originální výrobky ve firmě Austin Detonator Vsetín, na Valašském mikulášském jarmarku ve Valašských Klobůkách ,obohatili jsme Mikulášské trhy ve Vsetíně a největší zájem a prodejní úspěch jsme měli na předvánočním jarmarku na ZŠ Ohrada ve Vsetíně. Výtěžek z vánočního prodeje výrobků bude opět věnován na nákup materiálu k dalšímu tvoření.Poděkování patří všem dětem a pedagogům za kreativitu,trpělivost a mravenčí práci.

Mgr.Martina Chovancová a Mgr.Vlasta Kovářová