„Cesta k samostatnosti v praktickém životě“

„Cesta k samostatnosti v praktickém životě“

To byl název přednášky, která proběhla v úterý, 26. 11., v rámci projektu Šablony – odborné setkávání rodičů. Cílem přednášky bylo ukázat rodičům cestu, jak vést své děti k co největší samostatnosti v běžném životě. Seznámit je s metodami praktického nácviku samostatnosti v rámci sebeobsluhy (převlékání, hygiena, stolování) pomocí symbolů a procesuálních schémat. Dále jak postupně děti připravovat na budoucnost, ve které nebudou pouze opečovávanými, ale naopak se v rámci nácviku péče o okolní prostředí stanou pomocníky v domácnosti. Dalším cílem přednášky bylo také seznámit rodiče s metodami nácviku správného sociálního chování, např. při nakupování, při čekání ve frontě, v čekárně, v dopravním prostředku.. Aby bylo u dítěte cíle dosaženo co nejdříve, je nezbytná spolupráce rodiny a školy (jednotné výchovně-vzdělávací působení na dítě). Na závěr přednášky byly rodičům zodpovězeny dotazy a rozběhla se i plodná diskuze plná zajímavých osobních zkušeností a postřehů.

Mgr. Jitka Orságová