Cesta mořem odpadu

Cesta mořem odpadu

V úterý 27. 5. 2014 se žáci 1. stupně ZŠ praktické zúčastnili exkurze s environmentálním zaměřením do Ekolandu ve Starém Městě, kde byl pro ně připraven výukový program Cesta mořem odpadu. Po přivítání pracovnicí Ekolandu žáci absolvovali jízdu vláčkem po celém areálu, což je vlastně sběrna odpadu všeho druhu. Průvodkyně při projížďce vysvětlila, jaký odpad, kam a jak se ukládá a jak se recykluje. Děti nejvíce zaujaly vyřazené elektrospotřebiče (televize, mikrovlnky, ledničky…) a vraky aut. Poté následovala návštěva Kovozoa, kde si žáci prohlédli zvířata v životní i nadživotní velikosti vytvořené především z kovového odpadu. Nahlédli jsme také do budovy, která se nazývá „porodnice“, protože právě tam se „rodí“ sochy zvířat od nejmenších (ryby, ježci, brouci) až po ta největší (bizon, kůň, žirafa). Po přestávce na oběd se děti podívaly na historickou dřevěnou loď Naděje, kde si zazvonily na lodní zvon a zkusily kormidlovat. Hned vedle lodi stál maják, který si prohlédly raději zezdola, protože jeho výška byla na některé děti opravdu odstrašující. Na závěr si všichni ještě užili zábavy v dětském koutku s pískovištěm, klouzačkou a velkými sudy. Exkurze se všem velmi líbila, děti se dozvěděly mnoho nového a zajímavého o světě odpadů. Akce byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda.

Za pedagogické pracovníky 1. stupně Mgr. Ivana Kahánková