„Cestou dvou bratří“

„Cestou dvou bratří“

Pod záštitou Olomouckého arcibiskupství vyhlásil organizační výbor projektu Dny lidí dobré vůle výtvarnou soutěž na téma „Cyril a Metoděj“ a jejich cesta po Velké Moravě. Naše škola odeslala 9 krásných prací žáků 1. a 6. třídy ZŠ praktické a školní družiny 5. Téma bylo pro děti velmi zajímavé a poučné. Vítězné práce budou vystaveny na Velehradě a vernisáž proběhne za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2022.

Mgr. Ivana Kahánková