Čtení čtení, nad něj není … stále nás baví

Čtení čtení, nad něj není … stále nás baví

Rok se sešel s rokem a naše škola se opět ponořila do četby v rámci projektu Čtení čtení, nad něj není … stále nás baví, který jsme uskutečnili prostřednictvím dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2015. Díky tomu jsme mohli realizovat čtenářský kroužek ve školním klubu, znovu postupně oživit fond školní knihovny a mít větší výběr literatury k výuce českého jazyka, zahrát si s žáky na literární hrdiny a vytvořit kalendář dětských prací, který vznikal pod taktovkou pedagogů v hodinách výtvarné výchovy. Letošní rok je pro nás obzvláště výjimečný – naše škola slaví padesátileté výročí svého vzniku. První dárek v podobě úspěšně realizovaného a dokončeného projektu jsme tedy dostali – děkujeme!

za kolektiv realizátorů projektu Mgr. Hana Růžičková